Quartidi, (fr., af lat. quarti-; se quartus + fr. -di -dag, af lat. dies), historisk den 4. dag i dekaden (tidagesugen) i den franske revolutionskalender; sammenlign med dekade.