Quadruplet, (af lat.), gruppe af fire sammenhørende spektrallinjer.