Quæstio facti, (lat.), spørgsmålet om en sags faktiske omstændigheder.