Quæsitor, (lat. quæsitor forhørsleder, af quærere søge, spørge), undersøger; ansøger; klager.