Qanater, (af arab. qanātir, plur. af qantara 'hvælving, buegang, akvædukt'), konstruktioner bestående af en brønd og en underjordisk, letskrånende gang; se kareze.