Qadaritter var i tidlig islam tilhængerne af læren om fri vilje. Koranen betoner Guds almagt og giver dermed ikke megen plads for menneskets frie vilje. Qadaritterne argumenterede med, at Koranen også taler om Guds retfærdighed, hvilket indebærer, at mennesket må stå til ansvar for sine handlinger.