Pyrrhotit, (omdannelse af ty. Pyrrhotin, af gr. pyrros 'ildfarvet, rødlig' og -it), magnetkis, bronzegulligbrunt, uigennemsigtigt mineral med metalglans. Det har hårdheden 4,5, og massefylden 4,6 g/cm3. Det krystalliserer enten heksagonalt eller monoklint. Den kemiske sammensætning er Fe1-xS, hvor x (x = 0-0,017) er andelen af ubesatte jernpladser i krystalstrukturen. Det rene endeled FeS betegnes troilit, der med få undtagelser kun er kendt fra jernmeteoritter. Pyrrhotit har stor udbredelse og findes i mange typer bjergarter og mineraliseringer. De vigtige nikkel- og kobbermineraliseringer i Sudburyområdet, Canada er fx massive magmatiske pyrrhotitforekomster med mineralerne pentlandit og chalcopyrit.