Pyrosis, (gr. 'brænden', af pyr 'ild', gen. pyros, og -ose), d.s.s. halsbrand.