Pyrose, (af gr. pyrosis brænden, pyr- + -osis/-ose), halsbrand; halsbrynde.