Pyridazin er en farveløs væske med smeltepunkt −6,4 °C og kogepunkt 207 °C. Pyridazin er en seksleddet heterocyklisk forbindelse med to nitrogenatomer.