Pyrheliometer, (gr. pyr- + helio- + -meter), apparat til måling af solens strålevarme.