Pyren, C16H10, farveløst, krystallinsk stof med smp. 150 °C. Pyren fluorescerer kraftigt blåt både i opløsning og i fast form. I modsætning til mange andre polyaromatiske hydrocarboner er pyren ikke kræftfremkaldende. Pyren anvendes som mellemprodukt i farveindustrien.