Pyleflebitis, (gr. pyle port + flebitis), portårebetændelse.