Pyknostylon, (af gr. pyknos tæt + -stylon bygning med søjler), bygning med søjler hvis indbyrdes afstand er 11/2 søjlediameter; det modsatte af diastylon.