Purullifesten, hittitisk nytårsfest, som fejredes om foråret og var knyttet til gudinden for Jorden, Lilwani; purulli betyder formentlig 'jord'. Man mener, at Illuyanka- og Telepinu-myten blev reciteret under festfejringen. Illuyanka-myten handler om en kosmisk kamp mellem en slange og en stormgud, hvilket tolkes som livets sejr over døden og ondskaben. Purullifesten er en frugtbarhedsfest, hvor livet med forårets komme fejres. Et af højdepunkterne var, at kongens guddommelighed legitimeredes. Festen har under visse perioder været knyttet til kultstedet i Nerik.