Punsling, opdrivning og ciselering af metalarbejder med en lille stålmejsel, punsel. Dette redskab, hvis spids kan have forskellige udformninger, anvendes også ved fremstilling af mønt- og medaljestempler og ved visse grafiske teknikker, fx punktstik.