Pumpestation, pumpeanlæg for væske eller gas. For væsker, specielt vand, skelner man mellem pumpestationer med frit vandspejl, hvor vandet løftes til et højere niveau, fx i forbindelse med afvandings- og spildevandsanlæg, og booster-pumpestationer, hvor væsken i fuldtløbende rør tilføres et højere drivtryk, fx i fjernvarmenet eller olierør. Sidstnævnte type anvendes også for gasser, fx i naturgasnettet.