Pulsion, (af lat. pulsio slag, støden), stød; slag.