Pulsator, (lat., af pulsatus, af pulsare), maskindel, som holder noget i bevægelse (fx veksler mellem vakuum og atmosfærisk tryk i en malkemaskine).