Publikandum, (af lat. publicandum 'hvad, der bør bekendtgøres', af publicare), bekendtgørelse.