Public relation, (engelsk), er den side af en erhvervsvirksomhed, der uden at tage direkte sigte på fortjeneste søger at oparbejde en velvillig indstilling hos publikum.