Psykosocial krise, udviklingskrise eller -opgave knyttet til Erik H. Eriksons udviklingsmodel, hvor den livslange udvikling af personligheden foregår i adskilte stadier. En typisk krise er puberteten.