Psykopati er en især tidligere brugt betegnelse for en særlig form for personlighedsforstyrrelse, der bl.a. kendetegnes ved ligegyldighed over for andres følelser.