Psykomotoriske centre, hjernecentre, der omsætter psykiske impulser til handling, tale osv.