Psykomotoriske anfald, tidligere brugt betegnelse for partiel, kompleks epilepsi med psykiske og bevægelsesmæssige forstyrrelser i form af bevidsthedssvækkelse, evt. hallucinationer, og stereotype handlinger, fx smasken eller formålsløs pillen.