Psykometri, (af psyko- og -metri), påstået evne til at danne sig indtryk af personer, steder eller hændelser gennem berøring af en genstand, der har tilknytning til disse. Genstanden indgyder således indtryk fra sin egen fortid, men angives også at virke som katalysator for clairvoyante oplysninger om personer, som genstanden har været i berøring med. Studiet af psykometri hører under parapsykologi, men er kun blevet ofret ringe videnskabelig opmærksomhed.