Psykofarmakon, (gr. psyko- + farmakon), lægemiddel, der især påvirker de sjælelige funktioner.