Psykisk udviklingshæmning, d.s.s. mental retardering.