Psykisk kirurgi, inden for alternativ medicin navnlig brugt om filippinske healeres taskenspilleragtige behandling i slutningen af 1900-t. Under den foregivne operation udtages svulster med hænderne uden instrumenter og uden sårdannelse. Ved kontrolundersøgelser er det påvist, at det tilsyneladende fjernede væv stammer fra dyr og kommer til syne ved tryllekunstnerhåndgreb (palmering). I 1600-t. foregik lignende foregivne indgreb i form af narresnit (se kvaksalveri).