Psykisk, (efter gr. psychikos), sjælelig; vedr. sjælelivet; det modsatte af fysisk.