Psiloi er et græsk udtryk for letbevæbnede tropper.