Pseudobasilika, (af pseudo- og basilika), flerskibet (kirke)bygning, hvis midterskib er højere end sideskibene, men som i modsætning til en ægte basilika ikke har vinduer i den del af murene, der hæver sig over sideskibene.