Pseudartrose, (af pseudo- og gr. arthron 'led' og -ose), uægte leddannelse efter knoglebrud. Ved manglende heling, fx hvis knogleenderne ikke bringes helt på plads, bliver knoglen ustabil på brudstedet, idet der kun dannes bindevæv mellem knogleenderne. Pseudartrose optræder især efter brud på underben, overarm, bådben og kraveben; diagnosen fastslås ved røntgenundersøgelse. Behandlingen består af kirurgisk oprensning af knogleenderne, indlæggelse af knoglevæv og fastholdelse (fiksation) af knoglen, fx med osteosyntese eller gipsbandage.