Psellisme, (af lat. psellismus, gr. psellismos, af psellos stammende, læspende), stammen.