Psefologi, (af gr. psefos sten, stemmesten + -logi), læren om valg og afstemninger.