Psalmodikon, (afledn. af gr. psalmos, se salme), skandinavisk citer til støtte af salmesang i skole og hjem. Det introduceredes ca. 1825 i de nordiske lande og var i brug til ca. 1860. Det har én streng over en smal træliste med små forhøjninger, som er forsynet med tal eller bogstaver, og strengen stryges efter en særlig talnotation. Psalmodikon kan også have bordunstrenge.