Prygleloven, øgenavn for det straffelovstillæg, som blev vedtaget 1.4.1905, og som i § 5 indførte "legemlig revselse", dvs. legemsstraf som tillægsstraf over for voldsforbrydere og sædelighedsforbrydere. Lovbestemmelsen, der er uløseligt forbundet med daværende justitsminister P.A. Alberti, blev ophævet i 1911.