En provisorisk lov er en foreløbig lov, som udstedes af regeringen og senere skal forelægges Folketinget (eller parlamentet) til godkendelse.