Provirus, virusgenom, der er integreret i værtscellens kromosom; fx kan DNA fra hiv (dannet ud fra hivs RNA) integreres i hvide blodlegemers DNA og ligge latent her, indtil sygdommen (aids) bryder ud.