Provenu, (af fr. provenu, af provenir opstå fra, hidrøre fra, af lat. provenire), indtægt; udbytte; gevinst.