Proveniens, (af lat. provenire 'fremkomme, opstå', af pro- og venire 'komme'), oprindelse, afstamning, herkomst, i skovbruget enkelttræers, bevoksningers eller populationers herkomst ved angivelse af frø- eller plantematerialets geografiske oprindelse. Træer eller populationer, der afstammer fra samme angivne område, er af samme proveniens. I Danmark er der gennemført mange proveniensforsøg, hvor forskellige provenienser af især indførte træarter sammenlignes under danske vækstforhold; se også skovforskning.