Protrusion, (af lat. protrusio), fremskydning; fremstående tilstand.