Protolyt, (gr. proto- + -lyt), fællesbetegnelse for syrer og baser.