Protoindustri, tidlig industriel produktionsform. I den protoindustrielle fase skete den industrielle vækst regionalt med basis i landbosamfundets ledige arbejdskraft og i lokale råvarer til især tekstilproduktion, mens produkterne blev afsat uden for regionen. Produktionen kunne finde sted ved selvstændige producenter eller som forlagsvirksomhed (se forlagssystemet). Betegnelsen blev introduceret sidst i 1960'erne af blandt andre den amerikanske økonomiske historiker Franklin Mendels (1943-88). Han og andre mente, at der var forbindelse mellem protoindustrialisering og den senere industrielle udvikling, men det er stærkt omdiskuteret. Mange områder med omfattende protoindustri er således først sent blevet industrialiseret.