Protogeometrisk tid, i den græske oldtidshistorie perioden ca. 1050-900 f.Kr.