proteom

Artikelstart

Proteom, (af protein og -om), den totale proteinmængde i en organisme, en celle eller en vævstype. Proteomet er en pendant til genomet på proteinniveau. Efter bestemmelsen af menneskets totale arvemasse, det humane genom (se human genom-projektet), blev det klart, at forståelse af mange af den levende organismes funktioner ikke kunne opnås alene på basis af genomisk information, fordi det er proteinerne, som er direkte ansvarlige for alle organismens funktioner. Genomet er statisk, mens proteomet er dynamisk, dvs. under konstant ændring og afhængigt af såvel indre faktorer i den levende celle som ydre faktorer, fx temperatur, omgivende miljø og helbredstilstand. Som følge heraf skabtes det nye begreb proteom og et nyt værktøj, proteomanalyse, inden for biologien.

Proteomanalyse

tager sigte på kvalitativt såvel som kvantitativt at analysere alle de proteiner, som er i funktion i et biologisk system på et givet tidspunkt. Genomet i fx den encellede organisme gær indeholder koden for ca. 6000 forskellige proteiner, mens det humane genom formodes at kode for mellem 30.000 og 40.000 forskellige proteiner, som findes i så mange varianter, at der sandsynligvis er tale om mere end 1 mio. forskellige molekyler. Den enkelte menneskecelle vil dog på ethvert givet tidspunkt indeholde væsentlig færre proteiner.

Proteomanalyse forudsætter, at de mange proteiner først skal adskilles, hvilket oftest udføres ved todimensional gelelektroforese, hvorefter proteinerne identificeres ved massespektrometriske analyser af de enkelte proteiner og ved sammenligning af disse analyser med informationen i databaser, som indeholder information om alle kendte genomer og proteiner. Den kvantitative bestemmelse baseres enten på farvereaktioner under gelelektroforesen eller på massespektrometrisk analyse og foretages normalt som en relativ bestemmelse mellem to tilstande, fx ved analyse af proteomet fra raske og syge personer.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig