prostitution - historie

Prostitution. Kort efter USAs indtræden i 2. Verdenskrig i 1941 bestilte de amerikanske sundhedsmyndigheder en serie plakater, der havde til formål at advare amerikanske mænd imod de ubehagelige overraskelser, der tit følger af tankeløs omgang med prostituerede. Erfaringsmæssigt medfører krige en markant stigning i kønssygdommenes udbredelse.

.

Artikelstart

Prostitution – historie, I den græsk-romerske oldtid betragtedes kvindelig og mandlig prostitution som en naturlig konsekvens af den mandlige seksualitet. I Athen stiftede mandlige, frie borgere af økonomiske grunde normalt først familie i 30-årsalderen, ægteskaberne var almindeligvis arrangerede, og ingen borgerkvinde måtte have seksuel kontakt med andre end sin ægtemand.

Det var frie borgere forbudt at prostituere sig og formentlig også at være kunder hos sådanne prostituerede, og erhvervet udøvedes derfor af frie fremmede (metoiker) og slaver, som betalte en særskat til staten.

Man skelnede mellem to kategorier af kvindelige prostituerede: en porne ('en kvinde, der sælger sig selv'), som arbejdede på gaden eller i et bordel, gr. porneion, og en hetære (gr. hetaira 'veninde'), der var en veluddannet metoik-kvinde og havde en rolle svarende til den japanske geisha: at underholde mænd med musik, dans, konversation og sex. Hetærerne var højt respekterede og fremstilles i kunst og litteratur som selvstændige kvinder med stor indflydelse på deres elskere (se fx Aspasia).

Mens forhold mellem frie mænd og drenge var fuldt accepteret i det klassiske Grækenland, så man ned på mandlige prostitueredes kunder som folk, der var i deres drifters vold og ikke kunne knytte naturlige venskaber.

I Romerriget så man ned på hvervet som meretrix ('en kvinde, der tjener penge'), ligesom man foragtede skuespillere og andre, der udstillede sig selv, og også her var erhvervet forbeholdt slaver og fremmede. Se også sakral prostitution.

I middelalderens Europa var prostitution tolereret som en nødvendighed, til dels for at beskytte "ærbare" kvinder. I nogle byer var den endda organiseret af byens råd i lav med deraf følgende rettigheder og pligter og blev betragtet som en profession. Prostitution blev beskattet som ethvert andet håndværk og havde tilsvarende problemer med uorganiserede, der "gik dem i næringen"; dog blev det betragtet som et uærligt håndværk på linje med bødlens og rakkerens, og prostituerede skulle kunne genkendes på en bestemt klædedragt og på boligområde.

Med Reformationen og protestantisk moral blev prostitution fordømt som noget meget syndigt, der truede den rette orden og det "af Gud indstiftede ægteskab". Prostituerede blev herefter forfulgt og straffet som kriminelle synderinder. Af Martin Luthers opfattelse af ægteskabet som en hellig institution fulgte også en mistænkeliggørelse af enlige kvinder, idet man kun ved at være medlem af en husstand kunne siges at være lovligt forsørget. Umiddelbart inden var kønssygdommen syfilis dukket op og blev opfattet som Guds straf over synderne, hvilket yderligere mentes at retfærdiggøre fordømmelsen af prostitution.

Det er karakteristisk, at man siden Reformationen har søgt at finde "de skyldige" for prostitution. I tiden omkring Reformationen ansås enhver kvinde for en potentiel prostitueret. Ægteskabet blev bl.a. betragtet som et middel til at afholde kvinder fra prostitution. Inspireret af darwinismen pegede nogle i 1800-t. på, at enkelte kvinder havde en medfødt tendens til prostitution.

Fra slutningen af 1800-t. blev prostitution mest betragtet som et hygiejnisk problem, især mhp. syfilis. Det blev i princippet et lovligt erhverv, når blot den prostituerede regelmæssigt gik til lægelig kontrol (visitation). I 1900-t. har det ofte været samfundet, der har måttet bære "skylden". Der peges på, at de vilkår, kvinden gives i form af økonomi og/eller kønsrolle, kan drive hende ud i prostitution.

Læs videre om prostitution i Danmark i nyere tid eller om prostitution generelt.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig