Prostitution - Danmark i nyere tid, Det er forbundet med store vanskeligheder at fastslå omfanget af prostitutionen. Socialforskningsinstituttet (se SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd) har foretaget undersøgelser af prostitution i Danmark i 1989 og 2011.