Prostituere, stille blot; prisgive; skænde. Se også prostitution.