Prospekt er en redegørelse for et firmas, en institutions eller virksomheds opbygning, status, funktioner m.m., ofte i forbindelse med udstedelse af aktier eller obligationer.